SKABERGLÆDE

Om at skabe.

Det ældste og første om skabelse står i 1. Mosebog og afsluttes med det meget korte kapitel 2.
Desmond Tutu fortolker det som følger på engelsk . “ GOD looked at everything that he had made and clapped his hands together in delight. “Isn´t it wonderful ! “
På dansk nogenlunde som følger :
GUD skuede ud over alt, hvad han havde skabt. Han frydede sig og klappede i sine hænder.
“Hvor er det vidunderligt “ var hans glade udbrud.

Til det mest grundlæggende i menneskers liv hører dette at forme det ubearbejdede materiale.
Dette at planlægge og at udvinde og omsætte ressourcer hænger sammen med vores trang til medviden, selviagttagelse og reflektion. Hvis vi mennesker fratages muligheden for at være skabende og dermed afskæres fra kontakt med det, der er vigtigt for os, er der noget i selve vores væsen der bliver krænket.
Mennesker er skabt i GUD´s billede og verdens materielle ressourcer er stillet til alle menneskers rådighed. Det ligger som et dybt behov i os – Vi ønsker at være medarbejdere i GUD´s skaberværk.

Det hjælper ikke at konstatere, at vi på alle måder har det bedre nu end flertallet af mennesker i tidligere generationer. Fakta er, at på vores arbejdsmarked er muligheden for at være personligt skabende , at arbejde med det ubearbejdede materiale , – borte. Meget groft sagt, så har vi for længe siden erkendt, at vi ikke har formået at gøre vores arbejde til en del af vores kultur.
Teknik og automation har forandret det skabende menneske til kontrollant; men vi frygter allerede den dag, hvor teknikken (kunstig intelligens) helt har taget over.
Vi uddanner os til et konstant stigende niveau, og viden og uddannelse opfylder et dybt behov hos os; men vi uddanner os også til forøgede forventninger og øget medviden om egne ressourcer. Dette sker samtidigt med at mulighederne for at omsætte de tillærte ressourcer på en meningsfuld måde i vores arbejdsliv formindskes. Kløften imellem individets forudsætninger og arbejdsopgaverne vokser med accellererende fart.

Den umiddelbare løsning er fritiden. De rige muligheder mennesket har for at være skabende, i den tid vi kalder fritiden, vokser vedvarende. For store samfundsgrupper er dette den eneste aktuelle mulighed. Vi betragter arbejdet som et middel til at skabe menneskeværdige vilkår – i vores fritid. Det er nemlig hovedsageligt i fritiden, vi får tilgodeset vort behov og vores ret til at være skabende – at være GUD´s medarbejdere.

Det vil tage mange år endnu, før dette bliver fuldtud erkendt og implementeret i vores tænkning og kultur.

Det glade guddommelige budskab er altså, – at vi alle bliver som de royale og adelen tidligere var. Vi er fritstillede til at skabe, lige det vi har evner, lyst og kræfter til. Dejlige hjem, lykkelige familier,
kunst, sport, venskaber, smukke tanker, skøre indfald, find selv på mere – strikkede veste …

Man får lyst til at klappe i hænderne og udbryde “ Hvor er det vidunderligt “
P1010302

Interessante links om pilgrimsvandring.

http://www.lfstift.dk/pilgrimscenter-maribo

Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith   er ansat i Roskilde og Maribo stift som “vores”  specielle pilgrimspræst.

http://www.pilgrimsvandring.dk/

Samlingsstedet  for alle de andre hjemmesider.

http://www.roskildepilgrimsforening.dk/

Jeg er medlem på andet år, nøgleperson er Finn Buhl. Roskilde Pilgrimsvandring er meget religiøse, og en vandring er som en lang Gudstjeneste. Der medvirker to-tre præster per vandring, og det er meget spændende, fordi præsterne her får lejlighed til at være meget personlige. Hvis du vil prøve at synge en salme i silende regnvejr på Sjællandsbroen, – så prøv en tur med Roskilde Pilgrimsvandring – en oplevelse for livet.

http://www.pilgrimsilkeborg.dk/velkommen

http://www.graenselandspilgrimme.dk/

http://www.fynskpilgrimsvandring.dk/pilgrim.php?sid=1&uid=1

https://sites.google.com/site/koegepilgrimsvandring/home

Nøglepersonen i Køge er Jørgen Knudsen. Jørgen går ind for den tavse facon, hvor en meget vel tilrettelagt tur forløber uden de store falbelader. Han  er på den måde et direkte modstykke til Roskilde Pilgrimsforening.

http://www.pilgrimmors.com/velkommen

Jeg deltager for andet år i træk i Mors Rundt – pilgrimsvandring. Det er en vandrende kristen højskole med masser af kunstneriske indslag. Musik, sang, maleri, skulpturer, skrivekunst, kunstneriske happenings – der er næsten ingen grænser. Vandringen bliver udsolgt hvert år, og der er således råd til at betale forskellige kunstnere og foredragsholdere for at arbejde med årets tema. I 2015 er det ordet ÅBNINGER der arbejdes med. Den stærkt medvirkende præst er Benedicte Tønsberg – en meget spændende dame, der bl.a. har indrettet kirke i et hønsehus, og hun introducerer ivrigt Irsk-Keltisk teologi i DK. Jeg er selv barnefødt på Mors !

http://www.santiagopilgrimme.dk/

Dette er en hjemmeside specielt for de “seje”, der har gået Caminoen i Nordspanien. De har et helt specielt fællesskab. Hos os drager tidligere lærer på Ejby Skole Mogens Tranders rundt og holder foredrag, om de tre gange han har gået Caminoen.

http://pilgrim-nordjylland.dk/pilgrimsvandringer

https://sites.google.com/a/diapraxis.dk/gribskovpilgrim1/

http://birgittaforeningen.dk/velkommen

http://www.visitaabenraa.dk/natur/til-fods/pilgrimsruten.html

http://www.klosterruten.dk/

http://haervejsherberger.dk/foreningen-herberger-langs-haervejen/

http://www.fodpaalivet.dk/

 

Den Danske Klosterrute snor sig ca. 2000 km gennem hele Danmark. En turist- og pilgrimsvej, der forbinder 48 steder, hvor der blev bygget klostre i Middelalderen.

I 8 udsendelser følger Tv/Midt-Vest Klosterruten gennem Danmark

optakt til udsendelserne sendt 14. oktober 2012
se udsendelsen her

 1. Den Danske Klosterrute nr. 1 sendt 23-10 2012
  Helsingør – Roskilde
  se udsendelsen her
 2. Den Danske Klosterrute nr. 2 sendt 06-11-2012
  Roskilde  – Det sydfynske Øhav
  se udsendelsen her
 3. Den Danske Klosterrute nr. 3 sendt 20 – 11 – 2012
  Als – Løgumkloster – Ribe – Hærvejen – Skibet kirke
  se udsendelsen her
 4. Den Danske Klosterrute nr. 4 sendt 4. – 12. – 2012
  Skibet kirke – Jelling – Øm Kloster – Svostrup kro
  se udsendelsen her
 5. Den Danske Klosterrute nr. 5 sendt 18. – 12. 2012
  Tvilum Kloster – Grønbæk – Tangeværket – Bjerringbro
  se udsendelsen her
 6. Den Danske Klosterrute nr. 6 sendt 02- 01 2013
  Bjerringbro – Hjermind – Bruunshåb – Asmild – Viborg
  se udsendelsen her
 7. Den danske Klosterrute nr. 7 sendt 15. – 01 2013
  Viborg Domkirke – Birgittaruten til Mariager
  se udsendelsen her
 8. Den Danske Klosterrute nr 8 sendt 29 – 02 – 2013
  Viborg – Aalborg – Børglum  – Frederikshavn
  se udsendelsen her

 

 

 

 

 

Ejby Ruin – Farebæksholm !

topo_skaermkort(689111-6151113-695791-6157793)

Jeg havde hørt. at der lå en ruin på marken vest for Ejby Skov, og det vakte min nysgerrighed og fantasi.

Jeg forestillede mig straks en MIDDELALDERBORG, hvor der havde boet adelsmænd og damer, riddere , skønne møer og måske også en ækel drage eller to. Folk smiler overbærende; men børnebørnene elsker den slags historier. På min vandretur til Valore Mose den 13. marts 2015 lykkedes det mig for første gang, at komme ud på marken til den gamle ruin. Den ligger nemlig på en dyrket mark, så et besøg skal planlægges omhyggeligt af hensyn til bonden, der dyrker marken. Denne dag var pløjemarken tør nok til at bære, og endnu ikke forårsbearbejdet eller tilsået. Jeg gjorde vandringen på pløjemark så kort som mulig. Ruinen er dramatisk høj, nogle steder måske 10 meter over plovfuren. Den er bevokset med krat og træer og derfor lidt svær at bestige. Omkredsen er ikke så stor kun ca 80 – 90 meter. Det er altså et pudsigt element i landskabet, som man sjældent ser andre steder. På østsiden ses tydelige murrester, og man kan fornemme nogle rum i en bygning. Bygningerne har været opført i natursten og munkesten, så selv en amatør som jeg kan konkludere – middelalder!  Det er tydeligt – specielt på østsiden, at borganlægget har været meget større. Man kan finde munkestensrester i plovfurerne, – og det gjorde jeg, og tog et stykke med hjem. Det har en forbavsende stor vægt i forhold til størrelsen. De kunne brænde solide mursten dengang, og murerne havde store muskler.

Nu om dage GOOGLER vi alting; men man skal finde de rigtige ord. Jeg havde i et par måneder forsøgt med alle mulige kombinationer, hvori indgik ruin, Ejby, Ejby Skov osv.   I dag fandt jeg så på at bruge først Overød Gård og senere Farebæksholm – og BINGO. Det sidste gav bonus.

I det følgende inkluderer jeg professionelle menneskers rapporter fra stedet, og I kan se, denne gang havde min fantasi fundet på noget rigtigt – jeg havde ret, – DET ER EN GAMMEL RIDDERBORG. Vil I lige være venlige at tænke på følgende. – Ejby ligger 3 km. fra en Vikingeborg kaldet Ringborg lidt øst for Lille Salby og Ejby ligger 3 km fra en Middelalderborg vest for Ejby Skov der hedder Farebæksholm. Jeres ejendomme er lige steget lidt i værdi – herlighedsværdi – kaldes det!

Farebæksholm

Farebæksholm (1381 Farbeck, 1382 Farbeksholm) var en hovedgård i Ejby Sogn, Københavns Amt. I dag er det et voldsted.

Historie
På Valore marker findes der spor af en forsvunden gård, Farebæksholm, hvortil ridderen Conrad (Cort) Evertsen Moltke den yngre (død ca. 1388, senest 1390) skrev sig 1382-86.
1384 nævnes også hans broder hr. Johan (Henneke) Evertsen Moltke til Farebæksholm. Han døde efter 1404.
Rigsråden hr. Laurens Axelsen Thott til Næsbyholm m.v. (død 1482) må have ejet godset i årene ca. 1450-68, eftersom han havde pantsat det.
I slutningen af 1460’erne var Farebæksholm et len pantsat til hr. Claus Rønnow til Hvidkilde (død 1486) af Laurens Axelsen. Herefter hører man ikke længere om Farebæksholm.

Levn
Voldstedet er for det meste overpløjet. Det har omfattet en borgbanke og en større ladegårdsbanke, begge omgivet af lavninger og grave. På borgbanken ses munkestensmurværk. I voldgraven er der fundet spor efter pæle.
Voldstedet er fredet som fortidsminde.

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 – 1535 e.Kr.)
Bygning, Middelalder (dateret 1067 – 1535 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1969
Museal besigtigelse

Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

Den tilbagestående del af det øst for Overødgård liggende voldsteds hovedbanke, der strækker sig i en længde af 108 fod og en bredde af 45 til 60 fod, og som tidligere har været omgivet med en grav. Ved bankens nordvestlige side findes grunden af en 50 fod lang og 20 fod bred bygning, af hvis sydlige mur rester ses i banken.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter

Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Farebæksholm, voldsted med murrest. Borgbanke, omgivet af rund lavning, muligvis også ydre vold?? Borgbankens østlige halvdel bortgravet, i den stejle brink ses kampestensfundament (gennem vegetation) i NØ-enden. Ellers tilgroet. Bankens mål nu ca 25×20 (ved formodet fod med ret stejle sider og flad top). Højde over terræn ved fod ca 5 m. Jordforhøjning fra ældre udgravning nord for banken? Længderetning nu N-S, oprindelige diam 15-20 m? Omtrent 1,5 m under topflade ses dette kampestensfundament i N-S’lig retning tværs gennem højen, ses i brink. Ca 350 m fra offentlig vej, lavt i et ret fladt terræn nær vandløb mod Ø (Hollebæk). ** Seværdighedsforklaring ** Borgbanke, mottelign. anlæg, med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
Litteraturhenvisninger

Fraes Rassmusen, U.
Årbog for Køge Museum 2000
2001

STILLINGSOPSLAG

Jeg søger hjælp til afviklingen af vandreturen i juni – det er
lørdag den 6. klokken 10:00 – 13:00.

Jeg havde forestillet mig, at vi går til Malerklemmen. Det er
ca 11,5 km, altså en pænt lang tur.
Man kan så bede familie, venner og bekendte om at komme
og hente én, medbringende penge eller mad til frokosten.
Man kan også afkorte turen en smule og gå direkte til Borup
Station. Herfra tager man så 245 eller 246 tilbage til Ejby.
Jeg planlægger turen med små kort, billeder og beskrivelse.

Du (eller I ) kan eventuelt komme med et andet forslag end
mit. Så laver jeg blot det i stedet for.

Mit problem er, at jeg selv skal på vandretur i Sønderjylland
den samme dag , den slags sker desværre af og til – for mig.

Søren Kierkegaard – om at gå.

images

I 1847 skrev Søren Kierkegaard til sin svigerinde Henriette, der var syg, at hun skulle huske at gå. “Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Jo mere man sidder stille, desto nærmere kommer ildebefindendet.

Ejby – et stort element i min identitet !

I Ejby har vi det store privilegium, at vi bor i vores egen lille by. Man kan gå rundt om vores by på 1,5 timer og strækningen løber op i 6,6 km.
Sådan et sted bor meget få mennesker i 2015.
Når vi vandrer i byen, kan vi stadig forestille os en præst og en smed og måske to skolelærere og en købmand, en brugs og en bager.
I dag er alting og ingenting, som det var i går. Vores omgivelser forandrer sig hele tiden, og vi skifter hele tiden til nye roller. De faste strukturer, man kendte til i lokalsamfundet, familierne og på arbejdspladserne, eksisterer ikke mere. I gamle dage var der få, der havde en uddannelse. I dag er der mange, der har mere end én. I gamle dage havde man det samme arbejde i fyrre år, i dag har nogle den opfattelse, at hvis man er på samme arbejdsplads i mere end seks år, så er der noget fundamentalt galt med en.
De mange rolleskift gør, at vi nogle gange kan have svært ved lige at finde ud af, hvem vi er og hvor vi er.
I denne vores omtumlede tilværelse er Ejby simpelthen et dejligt holdepunkt, og et sted vi i fællesskab skal passe på.

Ovenstående blev brugt som introduktion til mødet den 7. marts i Medborgerhuset – det er inspireret af Preben Kok, der skrev bogen SKÆLD UD PÅ GUD. Det er én af de eneste bøger om teologi, der kan købes på motorvejskiosker.

Emnet IDENTITET er et af mine 4 elementer i samværsetik, og jeg vil plage jer med det mange gange i fremtiden .

Møde nummer 2 i Medborgerhuset

100 mennesker mødte op til Ejby-Pilgrims andet møde den 7. marts 2015 . Det var jo helt fantastisk – og Jørgen Erik og jeg blev feteret med klapsalver, latter og gode medlevende kommentarer. Vi er dybt taknemmelige og ydmyge overfor den store opbakning – vores ord er så fattige; men TAK , TAK , TAK og atter TAK. Vi føler os dybt forpligtede.

Program for 2015

7. Februar – første møde i Ejby-Pilgrim vandreklub.
7. Marts – byvandring i Ejby vest med Jørgen Erik
11. April – vandretur 9 km – bl.a. Rævebakken.
9. Maj – vandretur 4,5 km – Ejby Mose – med Henning.
6. Juni – Jeg er i Sønderjylland på Gendarmstien – beklager !
4. Juli – madpakketur – Picnic ?????
1. August – Ejby rundt 6 km
5. September – vandretur 7 km – bl.a. Vittenbjerggård.
3. Oktober – byvandring i Ejby øst med Jørgen Erik
7. November – foredrag i Medborgerhuset.
5. December – foredrag i Medborgerhuset