MOSEFUND

Pilgrimsordet for maj måned 2015 er MOSEFUND.
Vores vandring foregik udelukkende i og omkring Ejby Mose, og netop mosen er en stor og vigtig del af landsbyens og vores identitet. Ordet MOSEFUND har også en humoristisk/ironisk vinkel med henblik på deltagernes gennemsnitsalder og turleder Hennings livslange tilknytning til Ejby Mose. I mosen er der billedskøn natur, stilhed til eftertænksomhed og spor af historiens gang. Faktisk har vi lov til at sige årtusinders historie, da mosen jo har tydelige træk fra istiden og tilmed en bronzealder høj. Martin A Hansen har ladet sig inspirere af vores mose til romanen Orm og Tyr.

Vi skal leve i nuet og fokusere på vores medmennesker med henblik på fremtiden. Det er vores etiske fordring; men for at være i stand til det har vi brug for hele vores fortid, – vores rødder.
Alle mennesker elsker at finde – bare noget – og allermest elsker vi at genfinde det tabte.

I Lukasevangeliet kapitel 15 vers 1 til vers 31 findes tre historier om at finde det tabte. Vi elsker disse tre historier, derfor er de blandt de allermest kendte i Bibelen. Det er historien om det mistede får, historien om den tabte mønt og den mest berømte, – historien om den fortabte søn.

Det vigtigste (for mig bl.a.) er antallet. Blot én enkelt er nok !

Et citat fra en teolog lyder som følger :

Lignelsen om det mistede får (vers 4-7) er taget fra mandens verden. Argumentet i lignelsen er: Hvis det at finde et får er så glædelig en begivenhed, at hyrden sammenkalder sine venner og naboer, for at de sammen kan glæde sig, hvor langt større må glæden så ikke være, når Gud finder et fortabt menneske. Argumentet er fra det mindre til det større, idet et menneske er langt mere værd end et får.

Lignelsen om den tabte mønt (vers 8-10) er taget fra kvindens verden. Hun har tabt én af sine ti drakmer på gulvet i huset. Efter en ihærdig eftersøgning finder hun mønten og deler glæder med sine veninder og nabokoner. Igen er pointen: Hvis det giver glæde at finde en tabt mønt, hvor meget større glæde må det så ikke give hos Gud og hans engle, når en synder bliver fundet og omvendt.

Når man tilrettelægger vandreture eller møder i Medborgerhuset, – hvornår er der så mødt tilstrækkeligt med deltagere op, for at vi kan gennemføre arrangementet?
Svaret er :

ÈN DELTAGER ER NOK !

De tre lignelser blev fortalt fordi modstandere – de rige, dygtige og kloge kendisser – forsøgte at lægge en fælde. De syntes at fokus skulle være på dem – og ikke på alle de fattige, klodsede og dumme ukendte.

Et nyt citat fra teologen er som følger:

Som Jesus sagde til Zakæus: ”Menneskesønnen er kommet for at opsøge og finde det fortabte” (Luk 19,10). Det var ikke det mistede får, der fandt hyrden. Og det var ikke mønten, der lod sig finde. Nej, de blev fundet. Og sådan er det også, når en fortabt synder bliver frelst. At blive frelst er at blive fundet af Gud.

Budskabet er at ALLE kan deltage – ingen er for små – for store – for unge – for gamle – for kloge –
for dumme – for almindelige – for sære – for syge – for ….. find selv på mere.
ALLE også DU bliver fundne – på et eller andet tidspunkt. – Det er min teologi !
Eventuelt bliver vi fundne som MOSEFUND – når vi vandrer i EJBY MOSE.

Egtvedpigen

NATTERGALETUR – 9. maj 2015.

Vi startede ved Spejderhusene på Præstemarksvej.

Vi startede ved Spejderhusene på Præstemarksvej.

På en lidt grå og kølig morgen var 30 mennesker mødt op til “NATTERGALETUR” i Ejby Mose. Desværre blev det ikke til så mange fuglestemmer; men vi hørte dog en enkelt nattergal det sædvanlige sted yderst i mosens vestlige ende. Lidt senere hørte vi den sang, der lyder, som når man snurrer en mønt rundt på en tallerken.
I år er mosen meget præget af en stor invasion af store gæs. Det lader til, at de bliver sommeren over. Sidste år var det ringduernes kurren der dominerede, og de er der stadig; men nu må vi også vænne os til gæssenes larmende adfærd. Nogle siger at grågæs skræpper, bramgæs bjæffer og knortegæs knorter (dvs prutter) – på den måde kan man kende dem på lyden. Jeg mener, der er ca. 100 gæs i mosen , og at det nu nok er grågæs allesammen. Det lidt kølige forår har drøjet på de mange dejlige forårsblomster; men har nok også forsinket ankomsten af trækfuglene. Vi fik dog observeret helt nyankomne svaler – viber – lærker og også gøgen, som jeg hørte første gang i aftes klokken 18:30. Om en uges tid er der ankommet mange flere sangfugle.
Vi så – på stor afstand – et par rådyr, det er ikke længere noget usædvanligt, der er for tiden ca. 15 rådyr i mosen. Haren kom også farende forbi på stien foran os.

Henning er meget vidende vedrørende naturen og han kender også til en ustyrlig masse planter – træer – urter – blomster – så bare kom an – du !
Jeg kan ikke huske alle navnene; men der er bestemt også sjældenheder i vores mose.

Den helt store oplevelse er imidlertid Hennings spontane reaktioner undervejs. En god hukommelse, der kan huske 60 år tilbage i tiden er guld værd.Vi hørte om, hvordan Hennings forældre havde gravet tørv i mosen, og om  vandet der undertiden drev ud af kaminen, når familien prøvede at varme hjemmet op med de lokale tørv. På skolestien findes Ejby’s bronzealder høj, og de to store egetræer på højen hører til byens dåbsattest. Idrætsforeningen bruger egetræet som logo, og dengang der var produktion af cykler i Ejby blev egetræet brugt som varemærke på cyklerne. Henning mener, at det netop er højens træer, der har været inspiration. Fra skolestien har der været en nu nedlagt sti over til Hestehavevej – den opstod bl.a. fordi postbudet cyklede den vej over marken.
Da Københavns Kommune startede indvindingen af vand faldt vandstanden meget dramatisk.
Byens børn blev organiseret til at fragte de mange nødstedte fisk – gedder – suder – aborrer – der lå og gispede – fra mosen og til en mere fiskevenlig sø. Fantastisk historie – og som alt det øvrige – dygtigt fortalt af Henning.

En herre spurgte mig på turen, hvad jeg egentlig mente med ordet PILGRIM når jeg beskriver vores ture under sloganet Ejby-Pilgrim. Dagens tur i Ejby Mose er en meget præcis beskrivelse.
Vi sætter farten ned, vi trækker vejret, vi mærker jorden og vi lader os bjergtage af vores omgivelser. Vi lader vandringen være et værktøj for tankernes kraft og vi deler os selv med hinanden.

Maj måneds vandretur.

Gåtur i Ejby Mose
med Henning Bjerg Jørgensen kl. 9.00 lørdag den 9. maj 2015, mødested ved Spejderhytterne, Præstemarksvej, 4623 Lille Skensved

I forårets løb har der været tre arrangementer med udgangspunkt i Ejby Medborgerhus, som handlede om Ejbys lokalområde, dels foredrag, dels gåture. Der var ingen tilmelding, men mellem 50-100 deltagere pr. gang.

Gåturen i Ejby Mose lørdag den 9. maj skal ses som et led i de aktiviteter, som Ejby Medborgerhus arrangerer den første lørdag i måneden, hvor bibliotekspunktet alligevel har åbent. (At det så i april blev anden lørdag i april har noget med Påsken at gøre, og turen her i maj er ligeledes rykket til anden lørdag pga. St. Bededagsferien.)

Henning kender Ejby Mose ud og ind, idet han igennem et helt liv har haft sin jævnlige gang i mosen, og han har kunnet følge, hvordan mosen hele tiden er under forandring, både hvad dyre – og planteliv angår, men også selve mosen, der jo ikke længere ser ud som da Henning var dreng.

En lignende tur blev gennemført sidste år, hvor vi var heldige at se et par røde glenter ude i den vestlige ende af mosen, ligesom vi også hørte et par nattergale blandt mange andre fuglestemmer. Turen sidste år kostede 25kr., men i år tænker vi at gøre prisen “efter behag”, så der bliver til en lille erkendtlighed til turlederen og resten går til Ejby Medborgerhus til nye arrangementer.

Turen slutter inden middag. Medbring hvad du skal bruge; der kan ikke købes noget undervejs.
Påklædning og fodtøj efter vejret. Alle er velkomne.