Fra EJBY til KØGE uden ASFALT.

IMG_3650Kan man vandre fra Ejby til Køge uden at benytte asfalt veje. Dette er juli måneds udfordring for EJBY-PILGRIM !
Vi fortsætter vore “PÅ TUR I EJBY” arrangementer med udgangspunkt i Ejby-Medborgerhus, og turen til Køge forventes at være på 12 km – lidt afhængig af vores fantasi og vejret. Turen vil byde på store oplevelser vedr. fortid, nutid og fremtid – tænk blot på ord som Vandstigning, Balslev Mordet og Ringborg.
Turen slutter på Køge Torv – man sørger selv for hjemtransport; – linje 245 har stoppested i begge ender. Ventetid kan formildes med en fadøl på torvet eller et besøg på nyåbnede Køge Museum.
Månedens ord er UDFORDRINGER – og forhåbentlig vil nogle af Ejby’s borgere gøre mig følgeskab – siger Egon Toft – der er Ejby´s glade vandringsmand. Gæster udefra er naturligvis også hjerteligt velkomne. Egon lover, at senere på året kommer der mindre stabadserende arrangementer, hvis udfordringen i juli skønnes at være for voldsom.
Turen starter lørdag den 7. juli klokken 10:00 ved Ejby Medborgerhus og forventes at slutte 3 timer senere på Køge Torv.

UDFORDRINGER

tallerkenfyrenUDFORDRINGER.

At være UDFORDRET indebærer at få prøvet sine kræfter, at opdage de muligheder der findes for at lykkes – men så sandelig også for at mislykkes.

Lidt pudsigt er det, at tankerne om udfordringer lynhurtigt forvandler sig til behovet for TRYGHED.

Tryghed er et nøgleord for ethvert menneske, for et værdigt liv og for en sund udvikling.

I længden er det imidlertid umenneskeligt med en tryghed, der er helt fri for UDFORDRINGER.

Man skal ikke gå ud fra , at der altid findes en anden, der tager ansvar. Det er i udfordringerne mennesket kommer i kontakt med sine unikke ressourcer. Man skal selv tage ansvar.

Man kan ikke lære sig selv at kende ved blot at sidde og meditere over tilværelsen. Man lærer heller ikke sig selv at kende ved at spørge andre om, hvem man er. Man er tvunget til selv at møde livets udfordringer og selv tage ansvar og kæmpe sig igennem vanskeligheder.
På den måde lærer man sig selv at kende – man får identitet.

Der findes to former for tryghed. Den ene form er ydre tryghed , noget udenfor en selv at støtte sig til når udfordringerne dukker op. Den anden form for tryghed er den indre tryghed, der gør at man med selvtillid og selverkendelse kan udholde at omgivelserne konstant forandrer sig.

Der er et ligeværdigt imellem de to typer tryghed – vi har behov for begge.

Man kan også beskrive de to typer tryghed på en lidt anden måde.

Den ene type tryghed er at have noget at falde tilbage på og den anden er dernæst personlig styrke til at leve i selve forandringsprocessen uden at finde den faretruende eller risikabel.

Det er meget menneskeligt at satse meget på den første form, – den ydre tryghed eller dette at
have noget at falde tilbage på. Næsten alle voksne har forsikringer, – og kun fantasien sætter grænser for alle de ydre forordninger, vi finder på for at skabe egen og fælles ydre tryghed.

Vores samfund og vores samvær med hinanden forandrer sig med accellererende hastighed. Derfor er kravet til den personlige indre tryghed under et historisk pres.

Vi skal hjælpe hinanden med at skabe den indre tryghed – det er en kolossal og livsvarende opgave.

Moderne PILGRIMSVANDRINGER er skabt for at hjælpe deltagerne med at skabe indre tryghed.

Danskerne er ved at opdage dette, og derfor vil snart hvert eneste sogn i landet starte ders egne
Emmaus – vandringer.fremtidens-marketing