SPANAGER – PARLØB.

Op til 45 seje og dejlige mennesker deltog i Ejby-Pilgrims første forårsvandring. De 28 mødte op ved Medborgerhuset og det resterende antal stødte til ved Spanagers mindesten.
Vi gennemlevede begivenhederne, der fandt sted – samme sted, samme dato og samme tidspunkt for 93 år siden. Mikkel Thomsen vandt konkurrencen om et jordstykke ved at trække den blå kugle op af en sort pose, nøjagtig som det foregik, dengang det var alvor. En herre blev diskvalificeret, fordi han var ankommet i en splinterny rød Tesla, – man skulle jo være ubemidlet for at deltage i lod-trækningen om et husmands-sted.

Dagens ord var PARLØB, og Egon læste historie om Jens og Maren, et dejligt ægtepar der knoklede hele deres voksne liv, og var et eksemplarisk eksempel på livet i de 55 husmands-steder.

Vi gik ud til Spanagervej 26 og var gæster hos Åse og Ulrik Høgh.
Ulrik fortalte – velformuleret og vel forberedt om udstykningens historie. Familien Høgh har boet i deres husmands-sted i næsten halvdelen af den tid udstykningen har eksisteret, og var de første der flyttede ind som fritids-landmænd. Åse havde organiseret kaffe og kage, og der var netop udplantet blomstrende Påskeklokker/ Juleroser i den parklignende have. Ægteparret er et
eklatant eksempel på et livslangt PARLØB. Manden med den grænsesættende lidenskab og kvinden med den grænsesprængende lidenskab udgør helhedens klogskab. Det handler om den kamp og kærlighed der skal til, for at livet kan gro. Stor TAK for en meget smuk og lærerig oplevelse.

Vi vandrede over markerne (med tilladelse) mod vest til Skulkerupvej. Det er et sjovt navn, som
vistnok ikke findes andre steder. Vejen udgør Spanagers vestlige grænse.
Vi gik ad Køge Å stien og oplevede alle de gamle og fredede ege og bøgetræer (siden 1934) – og
vi konstaterede at den store golfbane faktisk pynter på landskabet uanset hvad man ellers mener om golf-spillet.

Vi sluttede ved Møllebøkken, – der også har heddet Farebækken, fordi den farer afsted. Bækken og Køge Å har haft afgørende betydning for Spanager-godsets placering , og vejen mod nord, der
nu blot er to hjulspor, kalder jeg for Bumlevejen. Den smalle og ufremkommelige grusvej har eksisteret i mere end 700 år. Den var en betingelse for at munkene fra Sorø Kloster kunne overtage Spanager og oprindelse til navnet – Agrene med Spangen – SPANAGER.

Udgivet i Den indre psykiske (sjælelige) tur., Fysiske vandreture..