Juni måned 2016.

VORES BRO ÅBNER

Den nye bro der fører Ejbyvej til Vemmedrup åbner og det skal Ejby-Pilgrim fejre ved at gå over den, lørdag den 4. juni.

Der har været bro i mange hundrede år – vi kan dokumentere de seneste 500 år, det er egentlig en skændsel, at man kunne finde på at lukke den.
Nu åbner den imidlertid igen, – og det skal vi glæde os meget over.
Ved den nye bro lå engang Svinevad Kro. Det var en kendt kongelig priviligeret kro, og det er der mange gode historier om.
Vi skal også gå forbi afløseren Yderholm Kro og vi fortsætter igennem Skovhus Vænge for at finde de kridtgrave hvor materialerne til Ejby Kirke blev hentet i 1300 tallet.
Vi besøger dambrug og vandmølle og vi oplever Glentehøj hvor Hørup holdt taler, og hvor vi afslører nogle hemmeligheder for dem der deltager på turen !

 

P1020749 (1)

Her lå Svinevad Kro !

P1020744 (1)

Jeg tror de når det inden Juni !

MAJ – 2016 – MOSEVANDRING

 

MOSEVAND !

34 morgenduelige personer mødte op ved Mosehytterne på Præstemarksvej. lørdag den 7.05.2016 klokken 09:00.

Egon indledte med Gnags – Det er den dejligste morgen i 100 år, – og jeg lever !
For det var i sandhed en ualmindelig dejlig morgen – og alle vi + 65 ere lægger specielt vægt på de sidste tre ord – og jeg lever. Inger Jørgensen havde lavet forarbejdet til turen; men måtte melde afbud. I hendes e-mail til Egon var mosevandring blevet forkortet til MOSEVAND og det var derfor dagens ord. Uden vand går det ikke ! Kan I huske hvor bange vi var i 1960-erne og 70 erne for, om der nu var vand nok til os alle. I Danmark er der sandeligt blevet vendt op og ned på den sag, – vi har rigeligt med vand. Nogle bl-a. i regeringen hævder at Danmark er ved at forsumpe; men så galt går det vistnok ikke, – i hvert fald ikke på grund af vand. Hvis I har lyst kan I jo more jer over, at alt det vand vi via vandværket i Regnemark sender til København – det er såmænd MOSEVAND. Det dejlige friske alkaliske vand vi har i Ejby, – det er fra vores eget vandværk højt på en morænebakke – Jahhh – vi ved nok ……..

Henning tog over i elegant stil, og vi vandrede ad Præstemarksvej ud til den østre ende af vandværksgrunden. Her vokser et par sjældne urter som vi fik beskrevet. Her opstod også de første diskussioner om artsbestemmelser iblandt de mange meget naturkyndige deltagere. Henning foreslog, at man da bare kunne Google, – men det var en dårlig idé blandt + 65 årige. Tænk jer- i Køge skal man nu sende en SMS’er for at komme på toilettet, – verden er af lave.
IT – teknologien har taget magten !!

Vi vandrede så langt vi kunne ud ad vandværksgrunden. I det dejlige solskin lyttede vi til gransangere , løvsangere , musvitter, munke, bogfinker – altså alle de helt almindelige. Sidste år var det duerne der dominerede; men i år er det grågæssene, man hører i mosen. Henning kalder vores grågæs for fjumregæs. Grågæs yngler ikke de første 4 leveår, – de fjumrer bare rundt og hygger sig bl.a. hos os i Ejby Mose.

Der er så meget vand yderst i mosen, at man ikke kan passerer forbi og ud til Spanager. Havde det været en jysk kommune, var der forlængst blevet anlagt en gangbro – til turisterne!

Vi lyttede og lyttede; men ingen nattergal. En deltager fra Kymersvej i Borup fortalte, at den sad hjemme i hans have. – Altså ! – Selvom den har en kraftig sangstemme, – så kan alle vi + 65 årige altså ikke høre den helt fra Borup! Måske om en 14 dage, – så er den nok også kommet til Ejby.

Henning fortalte levende om produktionen af tørv i Ejby Mose, dengang han var dreng og boede på Engvej. Slam blev skovlet op i en slags slynge hvor vandet blev sorteret fra og tørvene blev så stablet i bunker på marken imellem mosen og Åsen. Det var arbejdsplads for mange, der dengang havde brug for arbejdet; men den mængde energi, der blev lagt i arbejdet, var nok større end den mængde varmeenergi; man senere fik ud af at fyre med tørvene.

Vi så legende harer – på vej op på Åsen ved Spejder bivuakken. Vi besøgte Hennings favoritsted –
de to træ stolper, hvor man kan sidde og nyde udsigten over imod Spanager. Her sidder Henning om natten i februar måned i måneskin og hører rævene lege og galpe nedenfor bakken. I år tilføjede han dog, – at det var i hans unge dage ! Henne ved den gamle kælkebakke gik vi ned i mosen igen, – om det er sværest at gå opad eller nedad er en smags-sag; men alle klarede Åsen i fin stil.

Målet var Køgespejdernes grund – de kalder den Ejby Sø – derude midt i mose terrænnet. Henning håbede, at vi kunne møde en Gærdesmutte; men det var desværre forgæves. Gærdesmuttens stemme er så kraftig, – så hvis den var en ko, kunne man høre dens stemme helt til Rom. – For egen regning kan jeg tilføje, at koens hjerne vist ikke er meget større end en fuglehjerne. Det ser man bl.a. den første dag i foråret, hvor køerne bliver lukke ud på græs !

Vi fandt en del forårsplanter på den sidste del af vejen op til Mosehytterne. Per og Henning diskuterede planten vibeæg. De havde fundet et sjældent eksemplar; men blomsten havde ingen pletter; den var helt hvid. Hertil kommenterede en tør kvindestremme, – men så er det jo nok bare et dueæg !!!

Smukke gule engkabbelejer står langs vejen, de er endnu små, – det er stadig tidligt på sæsonen og vi har haft et køligt og vådt forår indtil for nylig.
Gå selv en tur i Mosen – der er masser at opleve i den kommende tid, meget mere end vi oplevede denne lørdag. Vejret kan dog ingen tage fra os- det var DEN DEJLIGSTE MORGEN I 100 år, – OG VI LEVER !!!!

Stor tak til Henning – og også til alle deltagerne – for en dejlig lørdag morgen i maj.

 

P1020731 P1020743 P1020741