Mordet på Margrethe


Sankt Margrethe er Danmarks eneste helgeninde og hun hører til i Højelse. Vi skal opleve hende, Margrethegården og Margrethestien. Stien er fint genoprettet og pænt vedligeholdt , og det er en fornøjelse at gå på den fra Højelse til Assendrup.
På august måneds vandretur oplever vi, hvordan Højelse er et markant landemærke på vores egn, og også helt tæt på tårner kirken sig imponerende stor og gul op imod sommerhimlen.
Vi skal passere igennem Harekær til Store Salby og Højelse. Dernæst krydser vi over til Bulveled, som børn og voksne på egnen tidligere har gjort det i mange hundrede år.
Når vi når tilbage til Medborgerhuset i Ejby har vi gået 7,3 km.
Kom med på en spændende vandretur og lær nyt om din lokale historie.
Du skal blot møde op ved Medborgerhuset – Gemsevej 19 – lørdag den 6. august klokken 10:00.

 

P1020793

Der må være en grænse ?

10 tapre vandringsmænd – og kvinder trodsede styrtregn og vind idag lørdag den 2. juli.
Normalt er vi imellem 30 og 60 deltagere; men meget tunge og sorte skyer samt nattens
regnskyl over Ejby holdt folk inden døre. Målet for vores vandring var Assendrup, og vi
oplevede, hvordan den lille by engang har været afgrænset med bomme over vejen ved
Bedeledshuset mod vest og Bulveleddet mod øst. Vi drøftede glemte stier på vores egn,
hoveristierne fra Assendrup til Spanager og Giesegård samt kirkestierne til henholdsvis
Højelse Kirke og Ejby Kirke. Specielt i kirketugtens dage har trampestier og hjulsporsveje
været meget befærdede, nu kan vi blot se svage spor i landskabet samt gætte os frem.
Senere sørgede skolepligten for, at veje og stier blev levende befærdet af børn og unge.

Assendrup bestod engang af 6 gårde plus diverse huse. En af vores deltagere var
barnefødt på Abildgård og kunne supplere med mange historier. Spændende er bl.a.
Tantes Hus hvor frihedskæmpere under krigen havde tilflugtssted og våbenlager.

Den store overraskelse er, at Højelse sogn indeholder områder, som vi normalt ville tro er
Ejby. En del af Kirkebjergvej til St. Ladager tilhører Højelse og Firkløvervej klods op ad Ejby
mod øst tilhører også Højelse.

Takket være dygtigt og omfattende arbejde i Højelse Lokalhistoriske Arkiv kan man i deres
bøger læse om alle huse og gårde, der er mere end 50 år gamle.

På Firkløvervej har man haft en lille husmandskoloni, og vi hørte historier om Mejeribestyrer
Pingel og Pingels Villa samt to dejlige døtre, om Ole Olsen – soldat og Dannebrogsmand fra
krigen 1864 og Johan Jensen der blev transporteret rundt i trillebør; men sad i Højelse Sogneråd
i flere perioder. I nr. 5 boede Skrædder Karen osv, osv, osv ……

Det var som i Thøger Larsens sang: Du danske sommer, jeg elsker dig – vers 5.
Din troldom spændte fra egn til egn.
Vild, vild, vild
er, skønne sommer, din kraft og ild.

Stolte og lidt seje kom vi uskadte – sunde og trætte tilbage til Medborgerhuset og Ejby.P1020785