EJBY – UDE og HJEMME.

Et gammelt mundheld i Ejby lyder som følger.

Valore ligger på en skrænt.
Ejby i en hule.
Ladager kun lidt bekendt.
Assendrup – aldrig en smule !

Hulen hvori landsbyen Ejby ligger, er placeret i
et hjørne af Ejby’s gamle landområde tæt op ad
Højelse Sogn. Det gamle vers og den skæve
placering giver ordene Ude og Hjemme en
særlig betydning.
Transport og færdsel til og fra “hulen” har altid
haft en vigtig plads i historien.

I november vil fortællingerne handle om afdøde
og nulevende personers færdsel og liv i byen,
og specielt også i den nære omegn; bl.a. i
Ejby Skov og Hestehave.
Kom og hør nærmere lørdag den 5. november
klokken 10:00 til 12:00 i Ejby Medborgerhus
Gemsevej 19.

Sti i Ejby Skov

Sti i Ejby Skov