EJBY – UDE og HJEMME.

Et gammelt mundheld i Ejby lyder som følger.

Valore ligger på en skrænt.
Ejby i en hule.
Ladager kun lidt bekendt.
Assendrup – aldrig en smule !

Hulen hvori landsbyen Ejby ligger, er placeret i
et hjørne af Ejby’s gamle landområde tæt op ad
Højelse Sogn. Det gamle vers og den skæve
placering giver ordene Ude og Hjemme en
særlig betydning.
Transport og færdsel til og fra “hulen” har altid
haft en vigtig plads i historien.

I november vil fortællingerne handle om afdøde
og nulevende personers færdsel og liv i byen,
og specielt også i den nære omegn; bl.a. i
Ejby Skov og Hestehave.
Kom og hør nærmere lørdag den 5. november
klokken 10:00 til 12:00 i Ejby Medborgerhus
Gemsevej 19.

Sti i Ejby Skov

Sti i Ejby Skov

EJBY-PILGRIM går indendørs.

I oktober skal vi være indendørs og opleve Ejby siddende i
vores Medborgerhus.
Vi skal se gamle amatøroptagelser fra byvandringer i vores by.

Afdøde smedemester Heinrich Andersen var et ikon for Ejby,
og han boede helt centralt lige ved byens flagstang.

Han havde hænder så store som stegepander og en maskulin
røst og fremtoning, der sagtens kunne skræmme små uartige
drenge og piger. Grov håndværker; men samtidig meget lokal-
historisk aktiv og interesseret – lidt af et paradoks – JA, det var han.

Kom og oplev Heinrich som turleder, og hør hvorfor han var bange
for frøken Hacke.
På filmen vil mange kunne genkende sig selv i en meget yngre
udgave, – og det bliver da sjovt.

Mød op i Medborgerhuset lørdag den 1. oktober klokken 10:00
til 12:00. Du får både netværk og rødder, lige her hvor vi bor.

Her havde Heinrich sit smedeværksted. Nu er der madværksted

Her havde Heinrich sit smedeværksted. Nu er der madværksted.

EN TUR I SKOVEN

P1020813Vores landsby EJBY ligger placeret i det yderste sydøstlige hjørne af Ejby sogn. Dengang kirken og den hosliggende skole samt handelslivet i byen virkelig var centrum for folks liv og levned, – ja – da var EJBY SKOV et trafikknudepunkt. Den var velforsynet med stier på kryds og tværs.
Det skal vi opleve på september måneds vandring og høre interessante historier som det sig hør og bør!
Familier på udflugt mødte hinanden, børnene legede i skoven hver dag, og unge mennesker mødtes der og
blev forelskede.
En dejlig kvinde på 92 år har fortalt om hele sit liv med Ejby Skov som omdrejningspunkt og hun har givet inspiration til turen og til historier. Vi skal igen gå ca. 7,5 km.
Mød op ved MEDBORGERHUSET lørdag den 3. september klokken 10:00 og gå med på årets sidste vandretur.

 

P1020815P1020823

Fra Harekær til Højelse !Et ordsprog siger; Glad hjerte er godt for legemet, nedslået sind suger marv af benene. Det satte de 25 deltagere på Vandreturen fra Ejby Medborgerhus til Højelse i fokus.

Den danske sommer viste sig fra sin velkendte side med sol, regn og blæst, da de 25 vandringsmænd- og kvinder, tilbagelagde de godt syv kilometer fra Ejby til Højelse og retur.

Dagens emne var sind og turen gik til den gamle fattiggård i Højelse som nu er ombygget til beboelse, og som huser familien Kron.

Et af livets største mysterier og udfordringer er vores forskelligartede sind. Vi arver et helt unikt sind, men senere bliver det formet af livets omstændigheder. Det kan være opvækst, skole, jobvalg og vores parforhold.

Mordet på Margrethe
I Højelse førte vanskelige sind til et mord – mordet på Margrethe – det var naturligvis en af turens højdepunkter, men det bedste blev
dog et besøg ved det gamle fattighus i Højelse, som også kaldes Det Gule Palæ.
Her har Mariann og Bjarne Kron indrette en helt eventyrlig have, hvor oprørte eller fortravlede sind kan finde hvile og skabe nye smukke vinkler på tilværelsen.

Vi vandrede hjem ad Margrethestien i regnvejr, og hele selskabet fik tilmed en minderig dag.

Fattighuset hedder nu også Haven i Højelse, find den på web siden
www.havenihoejelse.dk eller på www.mariannkron.dk

 

P1020804 P1020806

Mordet på Margrethe


Sankt Margrethe er Danmarks eneste helgeninde og hun hører til i Højelse. Vi skal opleve hende, Margrethegården og Margrethestien. Stien er fint genoprettet og pænt vedligeholdt , og det er en fornøjelse at gå på den fra Højelse til Assendrup.
På august måneds vandretur oplever vi, hvordan Højelse er et markant landemærke på vores egn, og også helt tæt på tårner kirken sig imponerende stor og gul op imod sommerhimlen.
Vi skal passere igennem Harekær til Store Salby og Højelse. Dernæst krydser vi over til Bulveled, som børn og voksne på egnen tidligere har gjort det i mange hundrede år.
Når vi når tilbage til Medborgerhuset i Ejby har vi gået 7,3 km.
Kom med på en spændende vandretur og lær nyt om din lokale historie.
Du skal blot møde op ved Medborgerhuset – Gemsevej 19 – lørdag den 6. august klokken 10:00.

 

P1020793

Der må være en grænse ?

10 tapre vandringsmænd – og kvinder trodsede styrtregn og vind idag lørdag den 2. juli.
Normalt er vi imellem 30 og 60 deltagere; men meget tunge og sorte skyer samt nattens
regnskyl over Ejby holdt folk inden døre. Målet for vores vandring var Assendrup, og vi
oplevede, hvordan den lille by engang har været afgrænset med bomme over vejen ved
Bedeledshuset mod vest og Bulveleddet mod øst. Vi drøftede glemte stier på vores egn,
hoveristierne fra Assendrup til Spanager og Giesegård samt kirkestierne til henholdsvis
Højelse Kirke og Ejby Kirke. Specielt i kirketugtens dage har trampestier og hjulsporsveje
været meget befærdede, nu kan vi blot se svage spor i landskabet samt gætte os frem.
Senere sørgede skolepligten for, at veje og stier blev levende befærdet af børn og unge.

Assendrup bestod engang af 6 gårde plus diverse huse. En af vores deltagere var
barnefødt på Abildgård og kunne supplere med mange historier. Spændende er bl.a.
Tantes Hus hvor frihedskæmpere under krigen havde tilflugtssted og våbenlager.

Den store overraskelse er, at Højelse sogn indeholder områder, som vi normalt ville tro er
Ejby. En del af Kirkebjergvej til St. Ladager tilhører Højelse og Firkløvervej klods op ad Ejby
mod øst tilhører også Højelse.

Takket være dygtigt og omfattende arbejde i Højelse Lokalhistoriske Arkiv kan man i deres
bøger læse om alle huse og gårde, der er mere end 50 år gamle.

På Firkløvervej har man haft en lille husmandskoloni, og vi hørte historier om Mejeribestyrer
Pingel og Pingels Villa samt to dejlige døtre, om Ole Olsen – soldat og Dannebrogsmand fra
krigen 1864 og Johan Jensen der blev transporteret rundt i trillebør; men sad i Højelse Sogneråd
i flere perioder. I nr. 5 boede Skrædder Karen osv, osv, osv ……

Det var som i Thøger Larsens sang: Du danske sommer, jeg elsker dig – vers 5.
Din troldom spændte fra egn til egn.
Vild, vild, vild
er, skønne sommer, din kraft og ild.

Stolte og lidt seje kom vi uskadte – sunde og trætte tilbage til Medborgerhuset og Ejby.P1020785

UD OG GÅ TIL ASSENDRUP !

GÅ MED PÅ TUREN TIL ASSENDRUP.
Der skrives og tales om grænsekontrol i EU og i Danmark. Engang var der bomme og kontrol på vejene til og fra Ejby og alle udefra kommende måtte betale afgift for at passere vores lille by.
Det gjaldt måske også for de ellers ret upåagtede naboer fra Assendrup. På vandreturen den første lørdag i juli vil vi besøge den næsten uspolerede og hyggelige landsby og finde stedet, hvor man skulle betale afgift. – Mød op ved Medborgerhuset den 2. juli klokken 10:00 og deltag i den 7,3 km lange vandretur.

P1020783

Skærmbillede 2016-06-16 kl. 11.34.48

 

 

Juni måned 2016.

VORES BRO ÅBNER

Den nye bro der fører Ejbyvej til Vemmedrup åbner og det skal Ejby-Pilgrim fejre ved at gå over den, lørdag den 4. juni.

Der har været bro i mange hundrede år – vi kan dokumentere de seneste 500 år, det er egentlig en skændsel, at man kunne finde på at lukke den.
Nu åbner den imidlertid igen, – og det skal vi glæde os meget over.
Ved den nye bro lå engang Svinevad Kro. Det var en kendt kongelig priviligeret kro, og det er der mange gode historier om.
Vi skal også gå forbi afløseren Yderholm Kro og vi fortsætter igennem Skovhus Vænge for at finde de kridtgrave hvor materialerne til Ejby Kirke blev hentet i 1300 tallet.
Vi besøger dambrug og vandmølle og vi oplever Glentehøj hvor Hørup holdt taler, og hvor vi afslører nogle hemmeligheder for dem der deltager på turen !

 

P1020749 (1)

Her lå Svinevad Kro !

P1020744 (1)

Jeg tror de når det inden Juni !

MAJ – 2016 – MOSEVANDRING

 

MOSEVAND !

34 morgenduelige personer mødte op ved Mosehytterne på Præstemarksvej. lørdag den 7.05.2016 klokken 09:00.

Egon indledte med Gnags – Det er den dejligste morgen i 100 år, – og jeg lever !
For det var i sandhed en ualmindelig dejlig morgen – og alle vi + 65 ere lægger specielt vægt på de sidste tre ord – og jeg lever. Inger Jørgensen havde lavet forarbejdet til turen; men måtte melde afbud. I hendes e-mail til Egon var mosevandring blevet forkortet til MOSEVAND og det var derfor dagens ord. Uden vand går det ikke ! Kan I huske hvor bange vi var i 1960-erne og 70 erne for, om der nu var vand nok til os alle. I Danmark er der sandeligt blevet vendt op og ned på den sag, – vi har rigeligt med vand. Nogle bl-a. i regeringen hævder at Danmark er ved at forsumpe; men så galt går det vistnok ikke, – i hvert fald ikke på grund af vand. Hvis I har lyst kan I jo more jer over, at alt det vand vi via vandværket i Regnemark sender til København – det er såmænd MOSEVAND. Det dejlige friske alkaliske vand vi har i Ejby, – det er fra vores eget vandværk højt på en morænebakke – Jahhh – vi ved nok ……..

Henning tog over i elegant stil, og vi vandrede ad Præstemarksvej ud til den østre ende af vandværksgrunden. Her vokser et par sjældne urter som vi fik beskrevet. Her opstod også de første diskussioner om artsbestemmelser iblandt de mange meget naturkyndige deltagere. Henning foreslog, at man da bare kunne Google, – men det var en dårlig idé blandt + 65 årige. Tænk jer- i Køge skal man nu sende en SMS’er for at komme på toilettet, – verden er af lave.
IT – teknologien har taget magten !!

Vi vandrede så langt vi kunne ud ad vandværksgrunden. I det dejlige solskin lyttede vi til gransangere , løvsangere , musvitter, munke, bogfinker – altså alle de helt almindelige. Sidste år var det duerne der dominerede; men i år er det grågæssene, man hører i mosen. Henning kalder vores grågæs for fjumregæs. Grågæs yngler ikke de første 4 leveår, – de fjumrer bare rundt og hygger sig bl.a. hos os i Ejby Mose.

Der er så meget vand yderst i mosen, at man ikke kan passerer forbi og ud til Spanager. Havde det været en jysk kommune, var der forlængst blevet anlagt en gangbro – til turisterne!

Vi lyttede og lyttede; men ingen nattergal. En deltager fra Kymersvej i Borup fortalte, at den sad hjemme i hans have. – Altså ! – Selvom den har en kraftig sangstemme, – så kan alle vi + 65 årige altså ikke høre den helt fra Borup! Måske om en 14 dage, – så er den nok også kommet til Ejby.

Henning fortalte levende om produktionen af tørv i Ejby Mose, dengang han var dreng og boede på Engvej. Slam blev skovlet op i en slags slynge hvor vandet blev sorteret fra og tørvene blev så stablet i bunker på marken imellem mosen og Åsen. Det var arbejdsplads for mange, der dengang havde brug for arbejdet; men den mængde energi, der blev lagt i arbejdet, var nok større end den mængde varmeenergi; man senere fik ud af at fyre med tørvene.

Vi så legende harer – på vej op på Åsen ved Spejder bivuakken. Vi besøgte Hennings favoritsted –
de to træ stolper, hvor man kan sidde og nyde udsigten over imod Spanager. Her sidder Henning om natten i februar måned i måneskin og hører rævene lege og galpe nedenfor bakken. I år tilføjede han dog, – at det var i hans unge dage ! Henne ved den gamle kælkebakke gik vi ned i mosen igen, – om det er sværest at gå opad eller nedad er en smags-sag; men alle klarede Åsen i fin stil.

Målet var Køgespejdernes grund – de kalder den Ejby Sø – derude midt i mose terrænnet. Henning håbede, at vi kunne møde en Gærdesmutte; men det var desværre forgæves. Gærdesmuttens stemme er så kraftig, – så hvis den var en ko, kunne man høre dens stemme helt til Rom. – For egen regning kan jeg tilføje, at koens hjerne vist ikke er meget større end en fuglehjerne. Det ser man bl.a. den første dag i foråret, hvor køerne bliver lukke ud på græs !

Vi fandt en del forårsplanter på den sidste del af vejen op til Mosehytterne. Per og Henning diskuterede planten vibeæg. De havde fundet et sjældent eksemplar; men blomsten havde ingen pletter; den var helt hvid. Hertil kommenterede en tør kvindestremme, – men så er det jo nok bare et dueæg !!!

Smukke gule engkabbelejer står langs vejen, de er endnu små, – det er stadig tidligt på sæsonen og vi har haft et køligt og vådt forår indtil for nylig.
Gå selv en tur i Mosen – der er masser at opleve i den kommende tid, meget mere end vi oplevede denne lørdag. Vejret kan dog ingen tage fra os- det var DEN DEJLIGSTE MORGEN I 100 år, – OG VI LEVER !!!!

Stor tak til Henning – og også til alle deltagerne – for en dejlig lørdag morgen i maj.

 

P1020731 P1020743 P1020741