Ejby – et stort element i min identitet !

I Ejby har vi det store privilegium, at vi bor i vores egen lille by. Man kan gå rundt om vores by på 1,5 timer og strækningen løber op i 6,6 km.
Sådan et sted bor meget få mennesker i 2015.
Når vi vandrer i byen, kan vi stadig forestille os en præst og en smed og måske to skolelærere og en købmand, en brugs og en bager.
I dag er alting og ingenting, som det var i går. Vores omgivelser forandrer sig hele tiden, og vi skifter hele tiden til nye roller. De faste strukturer, man kendte til i lokalsamfundet, familierne og på arbejdspladserne, eksisterer ikke mere. I gamle dage var der få, der havde en uddannelse. I dag er der mange, der har mere end én. I gamle dage havde man det samme arbejde i fyrre år, i dag har nogle den opfattelse, at hvis man er på samme arbejdsplads i mere end seks år, så er der noget fundamentalt galt med en.
De mange rolleskift gør, at vi nogle gange kan have svært ved lige at finde ud af, hvem vi er og hvor vi er.
I denne vores omtumlede tilværelse er Ejby simpelthen et dejligt holdepunkt, og et sted vi i fællesskab skal passe på.

Ovenstående blev brugt som introduktion til mødet den 7. marts i Medborgerhuset – det er inspireret af Preben Kok, der skrev bogen SKÆLD UD PÅ GUD. Det er én af de eneste bøger om teologi, der kan købes på motorvejskiosker.

Emnet IDENTITET er et af mine 4 elementer i samværsetik, og jeg vil plage jer med det mange gange i fremtiden .